Binance Coin
Binance Coin
BNB

Binance Coin

มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ 24h อุปทานหมุนเวียน อุปทานสูงสุด
$81,956,875,288 $309607859200 149533557.00000000 BNB 149533557.00000000 BNB