ข้อสงวนสิทธิ์

CryptoNews ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการละเว้นหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง) CryptoNews ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เยี่ยมชม แม้ว่าความสูญเสียเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดก็ตาม

เนื้อหาทั้งหมดที่เขียนบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถทำซ้ำได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก CryptoNews หากพบว่ามีการทำซ้ำเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก CryptoNews ทางCryptoNews จะดำเนินคดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ข้อบรรทัดด้านบนนี้ไม่ส่งผลให้มีการใช้ RSS feeds ที่ CryptoNews จัดหาหรือในกรณีที่ CryptoNews ให้อนุญาตโดยเป็นทางการ

หากคุณไม่พอใจกับข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้ CryptoNews