BTC -2.67%
$64,579.82
ETH -3.62%
$3,399.86
SOL -7.48%
$132.05
PEPE -10.67%
$0.000010
SHIB -10.38%
$0.000017
BNB -4.52%
$578.49
DOGE -9.21%
$0.11
XRP -7.19%
$0.47
TG.Casino
สนับสนุนโดย $TGC

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (“ข้อตกลง”) เหล่านี้ ควบคุมข้อกำหนดที่คุณสามารถใช้และเข้าถึง CryptoNews (“เว็บไซต์”) และ/หรือบริการใด ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ (“บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงการใช้งานบริการผ่านเว็บไซต์นี้) คุณตกลงและรับรองว่าคุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงนี้ จึงทำให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันระหว่างคุณและเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ของเราหรือไม่

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ (“ผู้ใช้งาน”)

การป้องกันข้อมูล

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เรารวบรวม จัดเก็บ หรือใช้ ก่อนที่จะยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการอย่างไรเมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงในข้อตกลงนี้

สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่โดย CryptoNews บนเว็บไซต์ (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา) รวมถึงภาพ, รูปถ่าย, กราฟิก, อนิเมชัน, วิดีโอ, ไฟล์เสียงและข้อความ (เรียกว่า “เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นของ CryptoNews และ/หรือ ผู้อนุญาตและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณรับทราบว่าการใช้เว็บไซต์และบริการใด ๆ คุณไม่มีสิทธิ์ในเนื้อหาเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าว การคัดลอกและ/หรือแก้ไขเนื้อหาไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการโฆษณา ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CryptoNews อนุญาตให้ทำหรือแก้ไขสำเนา (ทั้งที่บันทึกไว้หรือพิมพ์) ความคิดเห็น บทวิจารณ์ หรือข้อความอื่น ๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยที่คำอธิบายหรือการอ้างอิงอื่น ๆ จะไม่ถูกปลอมแปลงหรือลบออก ห้ามคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CryptoNews

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายและโลโก้ “CryptoNews” เป็นเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้หรือแสดงเครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก CryptoNews ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ที่ควรจะตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย หรืออย่างอื่น สิทธิ์หรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “CryptoNews” ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก CryptoNews
 

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์และการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น  เราอาจเพิ่มหรือลบลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนใช้งาน เราจะไม่ตรวจสอบ อนุมัติ ติดตาม รับรอง รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว ม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือต่อการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของคุณได้ คุณยืนยันอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ให้เรารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

CryptoNews ใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเช่นนี้จะไม่มีข้อบกพร่องและเราไม่สามารถรับผิดชอบในการให้บริการโดยใช้เราเป็นตัวแทนในสิ่งที่เราทำเพื่อบุคคลที่สามหรือในด้านใด ๆ หรือต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบุคคลที่สามนั้น CryptoNews ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและการละเว้นใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลจำเพาะ และคำอธิบายของบริการใด ๆ ที่ระบุไว้ โดยไม่บิดเบือนจากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นชอบและเข้าใจว่าเว็บไซต์และบริการมีให้ตาม “เท่าที่มี” และ “ด้วยข้อบกพร่องทั้งหมด” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือนัยและไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความคาดหวังของคุณหรือว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับผ่านเว็บไซต์และบริการใด ๆ จะถูกต้องเชื่อถือได้หรือให้ครบถ้วน หรือว่าบริการจะพร้อมใช้งานในลักษณะที่ไม่มีการขัดข้อง ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด แม้ว่าเราจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและการละเว้นโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับแจ้ง คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณและความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

การละเมิด

โปรดรายงานการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา

การปรับเปลี่ยนในการให้บริการและข้อตกลงนี้

CryptoNews ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) ได้ตลอดเวลาหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณเห็นด้วยว่า CryptoNews จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับหรือการยกเลิกบริการ นอกจากนี้ CryptoNews อาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ได้ในทุกเวลา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้ เราจะโพสต์เวอร์ชันของข้อตกลงที่แก้ไขบนเว็บไซต์ เราขอเสนอให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบ่อยครั้งเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้หรือไม่ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะโพสต์วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงครั้งล่าสุดที่ด้านบนของหน้า การใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ ห้ามใช้หรือเข้าถึง (หรือเข้าถึง) บริการต่อไป

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดนี้ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อประกาศทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ CryptoNews ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ CryptoNews เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และบริการ หากมีข้อบังคับใด ๆ ในข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะโดยเขตอำนาจศาล การที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นโมฆะจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของบทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่น ๆ และความล้มเหลวของ CryptoNews ในการยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของ Isle of Man โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะต้องถูกนำขึ้นศาลของ Isle of Man แต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าจะมีที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีส่วนใดในข้อนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของ CryptoNews ในการดำเนินคดีกับคุณในศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ และการดำเนินการตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดเขตหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะไม่ขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ไม่ว่า พร้อมกันหรือไม่ก็ตาม ตามขอบเขตที่กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นอนุญาต คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CryptoNews

CryptoNews อาจมอบหมายข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของตน ข้อตกลงนี้ฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับที่ใช้บังคับในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับแปลของข้อกำหนดนี้

CryptoNews อาจมอบหมายข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของตน ข้อกำหนดนี้เป็ยฉบับภาษาไทยจะเป็นฉบับที่ใช้บังคับในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างฉบับแปลของข้อตกลงนี้