Smart Contract คืออะไร? อธิบายอย่างง่าย ๆ

ภาคภูมิ เกิดปราบ
| 12 min read

Smart Contract คืออะไรในระบบนิเวศของบล็อกเชน Smart contract (สัญญาอัจฉริยะ) คือข้อตกลงแบบโปรแกรมได้ที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นจริง สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยมีข้อกำหนดของข้อตกลงถูกเขียนเป็นโค้ดโปรแกรมโดยตรง

Smart contract ช่วยให้เกิดธุรกรรมที่โปร่งใสโดยไม่ต้องพึ่งคนกลาง เอกสารทางกฎหมาย หรือศัพท์เทคนิค บทความนี้จะอธิบายว่า สัญญาอัจฉริยะ smart contract คืออะไร พร้อมสำรวจข้อดีและข้อเสีย

สรุป: Smart contract คืออะไร?


Nick Szabo เป็นผู้ใช้คำว่า smart contract เป็นครั้งแรกในยุค 90 โดย smart contract คือสัญญาดิจิทัลที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยจะทำงานตามเงื่อนไขของข้อตกลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งบุคคลที่สาม

เมื่อ smart contract ถูกเรียกใช้งาน เงื่อนไขของสัญญาจะไม่สามารถแก้ไขได้ และคู่สัญญารวมถึงคนในชุมชนสามารถติดตามการทำงานได้ แม้ธุรกรรมจะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน แต่ smart contract จะปรากฏบนบล็อกเชน ดังนั้น ที่อยู่ของธุรกรรมมักจะสามารถสืบย้อนได้เมื่อ smart contract ถูกใช้งานบนบล็อกเชนแล้ว

สมาร์ตคอนแทรค

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบล็อกเชนที่รองรับ smart contract เช่น Bitcoin ที่ใช้ภาษาโปรแกรม Script ซึ่งจำกัดฟังก์ชันการทำงานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum ซึ่งเป็นบล็อกเชนแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำ smart contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

นี่คือรายชื่อบล็อกเชนหลักที่รองรับ smart contract

 • Arbitrum
 • Avalanche
 • Base
 • BNB Chain
 • Ethereum
 • Solana
 • Polkadot

ตัวอย่างหนึ่งของ smart contract คือการให้กู้ยืมแบบ DeFi ซึ่งนักเทรดคริปโตสามารถกู้ยืมและให้ยืมสินทรัพย์กันได้แบบไม่เปิดเผยตัวตน สมาร์ตคอนแทรคจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้กู้จะได้รับดอกเบี้ยและได้รับสินทรัพย์คืนเมื่อครบกำหนดโดยไม่ต้องผ่านบริษัทให้กู้ยืม โครงการ Compound และ Uniswap ใช้ smart contract เพื่อวัตถุประสงค์นี้

Smart Contract ทำงานอย่างไร?


หลังจากทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ smart contract แล้ว มาดูกันว่า smart contract ทำงานอย่างไรบนบล็อกเชน ขั้นตอนแรกคือการสร้างสัญญา โดยการเขียนโค้ดซึ่งจะระบุเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ต้องเป็นจริงก่อนที่สัญญาจะทำงาน

เมื่อกำหนดเงื่อนไขและเขียนโค้ดเสร็จแล้ว smart contract จะถูกนำไปใช้งานบนบล็อกเชน ถ้าเงื่อนไขที่กำกับข้อตกลงเป็นจริง smart contract จะทำงานด้วยตัวเองและถูกเพิ่มเข้าไปในบล็อกเชนซึ่งสามารถติดตามได้ มาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันอีกนิด

การเขียนโค้ด

ในเบื้องต้น นักพัฒนาจะเขียนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาด้วยโค้ด โค้ดนี้จะบรรจุคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินการที่ต้องทำและเงื่อนไขที่สัญญาจะทำงาน ซึ่งมักเรียกว่าตรรกะ “ถ้า/เมื่อ…แล้ว….”

โค้ดและเงื่อนไขของ smart contract มักถูกเขียนด้วยภาษาโปรแกรมเช่น Solidity สำหรับ Ethereum ยกตัวอย่างเงื่อนไขที่อาจถูกเขียนเป็นโค้ด สมมติว่า smart contract ระบุว่านักพัฒนาจะได้รับ 1 ETH จากคู่สัญญาเมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

Solidity

การใช้งาน Smart Contract

เมื่อเขียนโค้ดและตรวจสอบเสร็จแล้วก็สามารถนำ smart contract ไปใช้งานได้ โดยจะถูกใช้งานโดยตรงบนเครือข่ายบล็อกเชน (Ethereum) ซึ่งทำให้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ นั่นหมายความว่าเงื่อนไขไม่สามารถถูกดัดแปลงหรือบิดเบือน ทำให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจในความโปร่งใส

นี่คือหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ smart contract ได้รับความนิยม เพราะมันปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางทางกฎหมายหรือการเงินในการกำกับดูแลธุรกรรม

การใช้งาน Smart Contract

การทำงานและการบันทึกบนบัญชีแยกประเภทบล็อกเชน

หลังจากนำ smart contract มาใช้งานแล้ว มันจะทำงานอัตโนมัติตามการกระทำที่ระบุไว้เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดล่วงหน้าเป็นจริง การทำงานของสัญญาจะถูกบันทึกบนบัญชีแยกประเภทบล็อกเชน ทำให้เกิดความโปร่งใสและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ธุรกรรมและการโต้ตอบกับสัญญาจะเห็นได้ชัดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนบนเครือข่ายบล็อกเชน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ ดังนั้น หากย้อนกลับไปดูตัวอย่างข้างต้น smart contract จะทำงานเองทันทีที่นักพัฒนาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ และนักพัฒนาจะได้รับเงิน 1 ETH

ข้อดีของ Smart Contract


จากที่กล่าวข้างต้น ข้อตกลงแบบโปรแกรมได้นี้มีข้อดีหลายประการ รวมถึงความโปร่งใส การทำงานอัตโนมัติของสัญญา และการไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศ DeFi โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกรรมที่ปลอดภัย รวมถึงการกำกับดูแลโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดำเนินการแบบรวมศูนย์

smart contract เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของ Web3 ด้วยการทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมั่นใจว่ามีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้คู่สัญญาฉวยโอกาสจากเงื่อนไขของข้อตกลง

มาดูข้อดีของ smart contract ในวงการคริปโตให้มากขึ้น

การทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

Smart contract จะทำงานตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการแทรกแซงและช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข ทำให้ธุรกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอิสระ

ความโปร่งใสอย่างเต็มที่

ประการที่สอง ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำงานผ่าน smart contract จะโปร่งใสและสามารถติดตามได้บนบล็อกเชน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ เนื่องจากลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ของ smart contract blockchain เงื่อนไขที่กำกับจะไม่มีวันถูกปลอมแปลงได้

การกระจายอำนาจและความไม่ต้องเชื่อใจกัน

Smart contract ทำงานบนแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีคนกลาง การกำจัดคนกลางออกไปทำให้ smart contract ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเชื่อใจระหว่างคู่สัญญา

ธุรกรรมส่วนใหญ่ในระบบนิเวศมักเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่รู้จักกัน ยกตัวอย่างเช่น บนแพลตฟอร์ม P2P หรือแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์ ดังนั้น ความจำเป็นของข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและทำงานอัตโนมัติจึงมีคุณค่าสูง

การกระจายอำนาจและความไม่ต้องเชื่อใจกัน

ข้อด้อยของ Smart Contract


แม้ smart contract จะมีข้อดีที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ลักษณะของ smart contract หมายความว่ามันมีความซับซ้อนโดยธรรมชาติ นั่นคือมีแต่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

ดังนั้น แม้จะมีข้อดีและประโยชน์ที่มีต่อระบบนิเวศ แต่ก็อาจมีข้อเสีย โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ นี่คือข้อเสียหลักที่ควรทราบ

ความซับซ้อนสูง

หนึ่งในข้อเสียหลักคือธรรมชาติที่ซับซ้อนของข้อตกลงนี้ การเขียนและนำ smart contract ไปใช้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ทำให้ผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมไม่สามารถเข้าถึงได้ การสร้าง smart contract อาจยากมากสำหรับมือใหม่ในวงการ

การไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ยากที่จะแก้ไข)

หากคุณสามารถนำ smart contract ไปใช้ได้แล้ว ควรทำด้วยความแม่นยำให้มากที่สุด Smart contract ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับแต่งได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดความท้าทายหากพบข้อผิดพลาดหลังจากนำไปใช้แล้ว

อ่อนไหวต่อการแฮ็คและการโจมตี

Smart contract อาจมีช่องโหว่และถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ในโค้ด ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดความปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 เมื่อแฮกเกอร์ขโมยคริปโตมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์ โดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มสภาพคล่อง Curve DeFi

ประเภทของ Smart Contract


มี smart contract หลายประเภท แต่ละประเภทมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันบนบล็อกเชน มาดูประเภทของ smart contract พร้อมตัวอย่างในโลกจริงว่ามีการนำไปใช้อย่างไรบ้างในปัจจุบัน

สัญญาทางการเงิน – การให้กู้ยืมและการกู้ยืม

สัญญาทางการเงินจะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการให้กู้ยืมและการกู้ยืมโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง สัญญาเหล่านี้จะทำให้กระบวนการให้กู้ยืมเป็นแบบอัตโนมัติ รวมถึงการคำนวณอัตราดอกเบี้ย การจัดการหลักประกัน และเงื่อนไขการชำระคืน ตัวอย่างหนึ่งของโครงการ smart contract ประเภทนี้คือ Compound Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจบนเครือข่าย Ethereum

Compound อนุญาตผู้ใช้ให้กู้ยืมและกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ โดยได้รับดอกเบี้ยหรือจ่ายดอกเบี้ยตามอุปสงค์ของตลาด ทีมที่อยู่เบื้องหลัง Compound กำลังเปิดตัวโครงการใหม่ที่เชื่อมโยง DeFi กับการเงินแบบดั้งเดิม

สัญญาทางการเงิน - การให้กู้ยืมและการกู้ยืม

สัญญา Tokenization – การแสดงสินทรัพย์บนบล็อกเชน

สัญญา Tokenization นำเสนอสินทรัพย์ทางกายภาพหรือดิจิทัลในรูปแบบของโทเค็นบนบล็อกเชน สัญญาเหล่านี้ทำให้สินทรัพย์กลายเป็นโทเค็น ทำให้สามารถซื้อขายและเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มบล็อกเชน

Tether (USDT) เป็นตัวอย่างที่ดีของ Tokenization เนื่องจากเป็นสเตเบิลคอยน์ที่นำสภาพคล่องมาสู่คริปโตด้วยการผูกกับมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ โทเค็น Tether ถูกออกบนเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ ให้ผู้ใช้มีตัวแทนดิจิทัลของสกุลเงินเฟียต

Tether

สัญญาซัพพลายเชน – การติดตามผลิตภัณฑ์

ประเภทถัดไปของ smart contract คือสัญญาซัพพลายเชน ช่วยให้สามารถติดตามตลอดกระบวนการซัพพลายเชนได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ สัญญาเหล่านี้จะเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บนบล็อกเชน เช่น ที่มา การผลิต การจัดส่ง และรายละเอียดการส่งมอบ

VeChain (VET) เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำบนบล็อกเชนที่มุ่งเน้นการจัดการซัพพลายเชน เทคโนโลยีของ VeChain ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและรับรองสินค้า ทำให้มั่นใจในการควบคุมคุณภาพและต่อต้านของปลอม

สัญญา Decentralized Finance (DeFi)

หนึ่งในประเภทที่โดดเด่นที่สุดของ smart contract คือสัญญาที่มุ่งเน้นไปที่ Decentralized Finance (DeFi) สัญญาเหล่านี้ขับเคลื่อนบริการทางการเงินหลากหลายโดยไม่ต้องผ่านคนกลางแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อขาย การให้กู้ยืม การกู้ยืม และการทำฟาร์ม yield

Uniswap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้สัญญา DeFi Uniswap อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสวอปโทเค็น ERC-20 ต่างๆ ได้โดยตรงจากกระเป๋าเงินโดยไม่ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หรือการกำกับดูแล U.S. SEC ได้กำหนดเป้าหมายเช่นการแลกเปลี่ยนและพยายามบังคับใช้กฎระเบียบ

DeFi

สัญญากำกับดูแล – การจัดการองค์กร

สุดท้าย สัญญากำกับดูแลจะจัดการกระบวนการตัดสินใจขององค์กรในลักษณะกระจายอำนาจ สัญญาเหล่านี้กำหนดกฎสำหรับการลงคะแนน การเสนอ และการอัปเกรดโปรโตคอลภายในองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO)

MakerDAO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบกระจายอำนาจและผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ทำงานด้วยสัญญาการกำกับดูแลที่อนุญาตให้ผู้ถือโทเค็น MKR ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพารามิเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของระบบ

วิธีการสร้าง Smart Contract โดยไม่ต้องเขียนโค้ด


ตลอดคู่มือนี้ที่อธิบายเกี่ยวกับ smart contract ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โค้ด อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกอื่นๆ หากต้องการสร้าง smart contract โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถทำได้โดยใช้แพลตฟอร์มหรือตัวสร้าง smart contract

แพลตฟอร์ม smart contract

แพลตฟอร์มบางแห่งมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้าง smart contract โดยไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มเหล่านี้มีเทมเพลตและโซลูชันแค่ลากและวาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและใช้งาน smart contract ได้อย่างง่ายดาย เช่น Remix IDE ของ Ethereum และ Truffle ก่อนที่จะหมดอายุ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดสัญญาที่ต้องการ เช่น รายละเอียดโทเค็น ข้อกำหนดสัญญา และความต้องการด้านฟังก์ชัน และตัวสร้างจะสร้างโค้ด smart contract ที่สอดคล้องให้คุณ

บทสรุป


หลังจากอ่านคู่มือนี้ควรเป็นที่ชัดเจนว่า smart contract เป็นความก้าวหน้าที่ปฏิวัติวงการในเทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงและธุรกรรมได้อย่างอัตโนมัติและโปร่งใส

ในขณะที่การพัฒนา smart contract แบบดั้งเดิมต้องการทักษะการเขียนโค้ด แต่แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายได้ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการสร้าง ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาสามารถมีส่วนร่วมในระบบนิเวศบล็อกเชนและโลกของ DeFi ได้ ในขณะที่การใช้งาน smart contract ยังคงเติบโต แพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น Uniswap และ Tether จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งสร้างโอกาสมหาศาลสำหรับนักลงทุนรายแรก

คำถามที่พบบ่อย

Smart contract คืออะไรโดยย่อ?

Smart contract คือสัญญาดิจิทัลที่ทำงานด้วยตนเอง ซึ่งดำเนินการบนเทคโนโลยีบล็อกเชน สัญญาจะดำเนินการเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

ตัวอย่างของ smart contract คืออะไร?

ตัวอย่างของ smart contract คือข้อตกลงดิจิทัลสำหรับการโอนเงินอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นจริง

จุดประสงค์ของ smart contract คืออะไร?

จุดประสงค์หลักของ smart contract คือการทำให้ข้อกำหนดของข้อตกลงตามสัญญาเป็นอัตโนมัติและบังคับใช้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อเสียของ smart contract คืออะไร?

Smart contract อาจมีความซับซ้อน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อถูกนำไปใช้งานแล้ว นอกจากนี้ ยังอาจมีช่องโหว่จากการแฮ็คและการโจมตีเนื่องจากจุดอ่อนในโค้ด

อ้างอิง

 1. Compound Finance launches new DeFi platform (Fortune)
 2. Stablecoins bringing liquidity into crypto (CNBC)
 3. SEC targets unregistered DeFi exchanges (Reuters)
 4. Attackers steal $24 million worth of crypto (Yahoo Finance)