เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? และหลักการทำงาน

ภาคภูมิ เกิดปราบ
| 20 min read

เทคโนโลยี Blockchainเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เริ่มเข้ามามีบทบาทในความตระหนักของสาธารณชนในปี 2009 หลังจากการเปิดตัวเครือข่ายบิทคอยน์ (Bitcoin) แต่ความจริงแล้ว Blockchain มีมาก่อนบิทคอยน์ และศักยภาพของการใช้งานมีมากกว่าแค่การเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบ Peer-to-Peer เท่านั้น

ปัจจุบัน Blockchain ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน ตั้งแต่การจัดการพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการบันทึกธุรกรรมในตลาดหุ้น ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่าเทคโนโลยี Blockchain คืออะไร และ สําคัญอย่างไร รวมถึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร มีการนำไปใช้งานอะไรบ้าง และทำงานอย่างไรในการจัดเก็บข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ อย่างปลอดภัย

Blockchain คืออะไร อธิบายอย่างง่ายๆ


การทำความเข้าใจว่า Blockchain มีประโยชน์อย่างไร ต้องเริ่มต้นด้วยว่า Blockchain คือบัญชีแยกประเภท (ledger) แบบกระจายศูนย์ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อาจมองว่า Blockchain เป็นเหมือนไทม์ไลน์ หรือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร

ลองมาแยกส่วนประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น

 • ledger หรือบัญชีแยกประเภท คือ บันทึกของธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด แต่ Blockchain สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ด้วย
 • ใน Blockchain บัญชีแยกประเภทจะกระจายอยู่ในหลายๆ คอมพิวเตอร์ (เรียกว่าโหนด) ซึ่งแต่ละเครื่องมี ledger ที่เหมือนกันทั้งหมด บน Blockchain บางเครือข่าย จำนวนโหนดอาจมีได้ถึงหลักหมื่นเครื่อง เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) มีโหนดกว่า 50,000 เครื่องทั่วโลก และมีโหนดที่เข้าถึงได้มากกว่า 17,000 เครื่อง
 • Blockchain เป็นแบบ Immutable คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ หรือพูดให้ถูกคือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Blockchain ทำได้ยากมาก ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงธุรกรรมบน Bitcoin Blockchain นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

อธิบายง่ายๆ Blockchain จะบันทึกธุรกรรม (และข้อมูลอื่นๆ) คล้ายกับฐานข้อมูล โดยธุรกรรมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในกล่องที่เรียกว่า Block

แต่ไม่เหมือนกับฐานข้อมูลทั่วไป เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Blockchain ได้ง่ายๆ บางคนอาจเปลี่ยนหรือลบทั้งฐานข้อมูลได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ Blockchain จะปกป้องข้อมูลด้วยการกระจายข้อมูลและทำให้ยากต่อการแก้ไข Block เก่าๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในส่วนถัดไป

เทคโนโลยี Blockchain ทำงานอย่างไร


ขั้นแรก ลองมาดูโครงสร้างทั่วไปของ Blockchain จากนั้นจะไปสำรวจหลักการรองรับของ Blockchain ที่ใช้งานจริงในวันนี้

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain คืออะไร ลองมาดูตัวอย่างของการทำธุรกรรมบิทคอยน์ และจะกลายเป็น ledger ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 1. Jack ส่งบิทคอยน์ 1 เหรียญไปให้ Jill – Jack ใช้ Bitcoin Wallet เริ่มทำธุรกรรม โดย Wallet จะประกาศธุรกรรมออกไปทั่วเครือข่าย Bitcoin ในที่นี้ Wallet จะใช้ที่อยู่ (Address) ที่เป็นรหัสแทนตัวตนของ Jack และ Jill แทนข้อมูลส่วนตัวจริง
 2. เหมืองขุด Bitcoin รับธุรกรรมนี้ – คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่เรียกว่า Miner จะทำงานแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมในบล็อกที่กำลังจะเกิดขึ้น นี่คือการทำ Proof of Work (PoW) ที่ใช้เป็นวิธีตกลงร่วมกันใน Bitcoin (Consensus Method)
 3. Miner หาบล็อกที่จะใส่ธุรกรรมนี้ – ธุรกรรมจะถูกเก็บในพื้นที่รอเรียกว่า Mempool จนกว่าจะได้อยู่ในบล็อก
 4. เครือข่าย Bitcoin ยืนยันว่าบล็อกนั้นถูกต้อง – เมื่อเครือข่ายเห็นพ้องกันว่าบล็อกนั้น valid บล็อกใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Blockchain โดยมีส่วนหนึ่งคือ Hash ของบล็อกก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงบล็อกเป็นสายโซ่
 5. โหนดของ Bitcoin อัปเดต Blockchain ของตัวเอง – ตอนนี้มีโหนด Bitcoin หลายพันเครื่องทั่วโลกที่มี Blockchain อัปเดตล่าสุด ซึ่ง Jack มีบิทคอยน์น้อยลง 1 เหรียญ และ Jill มีบิทคอยน์เพิ่มขึ้น 1 เหรียญ โดยธุรกรรมในบล็อกจะมีการประทับเวลาเพื่อป้องกันการใช้เหรียญซ้ำ
ที่มา: Wikimedia Commons

ธุรกรรมระหว่าง Jack และ Jill นี้จะมีองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ของ Blockchain คือ การกระจายอำนาจ (Decentralization), ความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Immutability), ความโปร่งใส (Transparency), และความปลอดภัย (Security)

ต่อไปจะอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบหลักเหล่านี้

1. การกระจายอำนาจ (Decentralization)

การกระจายอำนาจ หมายถึง การไม่มีองค์กรหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลเกินควร ใน Blockchain ส่วนใหญ่ ข้อมูลจะถูกทำซ้ำกระจายไปในโหนดนับพันเครื่องทั่วโลก

การตกลงร่วมกัน (Consensus) ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสถานะของ Blockchain ก็เกิดขึ้นแบบกระจายศูนย์เช่นกัน

สรุปคือ ไม่มีหน่วยงานกลางใดๆ เป็นผู้ตัดสินความถูกต้องของธุรกรรม

แต่จะมีกฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง เรียกว่าโปรโตคอล ที่กำหนดวิธีการที่เครือข่ายจะเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสถานะของ Blockchain และวิธีการเพิ่มธุรกรรมใหม่เข้าไปในบล็อก

วิธีนี้แตกต่างจากการเงินแบบดั้งเดิม ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินอาจเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายของธุรกรรม

โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายการชำระเงินแบบ Blockchain จะพิจารณาปัจจัยน้อยกว่า ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ของ Jack และ Jill เครือข่าย Bitcoin จะพิจารณาเพียงว่า Jack ยังมีบิทคอยน์ 1 เหรียญที่จะส่งให้ Jill หรือไม่ โดยจะไม่สนใจถึงจุดประสงค์ของการจ่ายเงินหรือตัวตนที่แท้จริงของผู้เข้าร่วม

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุก Blockchain ที่จะมีการกระจายอำนาจ ยกตัวอย่างเช่น Private Blockchain อาจมีการรวมศูนย์ในวิธีการตกลงร่วมกัน หรือในแง่มุมอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน Blockchain บางเครือข่ายอาจเริ่มต้นด้วยลักษณะแบบรวมศูนย์ แล้วค่อยๆ กระจายอำนาจในภายหลัง เช่น เครือข่าย Cardano กำลังทำงานเพื่อกระจายการพัฒนาเครือข่าย ผ่านการลงคะแนนเสียงใน Voltaire fork ที่วางแผนไว้

2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Immutability): ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้

ความ Immutable ใน Blockchain หมายถึง การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกรรมที่ถูกบันทึกไว้ใน Blockchain แล้ว

ในระบบการเงินหรือการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม แฮกเกอร์หรือผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ซีรี่ส์เรื่อง Mr. Robot มีเนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ต้องการลบหนี้ผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยการโจมตีฐานข้อมูลทางการเงิน

ในทางตรงกันข้าม Blockchain ถูกออกแบบมาให้เป็นบันทึกถาวร หากยังมีโหนดของเครือข่ายอยู่

อีกแง่มุมหนึ่งของความ Immutable คือ ความสมบูรณ์ (Finality) ซึ่งหมายถึงจุดที่ธุรกรรมไม่สามารถย้อนกลับได้ สำหรับเครือข่าย Bitcoin ธุรกรรมจะสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยัน 6 บล็อก(ประมาณ 1 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายด้านการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมหลังจากนั้น ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลย

ในทางปฏิบัติ ธุรกรรมขนาดเล็กจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อถูกรวมเข้าไปในบล็อกแล้ว

ความ Immutable นำมาซึ่งประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในธุรกิจ ได้แก่

 • ป้องกันการฉ้อโกง: ความ Immutable ของ Blockchain ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกรรมก่อนหน้าหรือแทรกธุรกรรมใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงได้
 • ความปลอดภัย: ธุรกรรมทางการเงินและแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น การติดตามซัปพลายเชนต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และความ Immutable ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่ถูกดัดแปลง
 • ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ: การตรวจสอบบน Blockchain จะมีประสิทธิภาพกว่าการตรวจสอบบนฐานข้อมูลทั่วไปที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง บน Blockchain ข้อมูลจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็น
 • ความรับผิดรับชอบ: บันทึกถาวรทำให้ทุกคนที่เข้าถึง Blockchain สามารถติดตามเหตุการณ์และระบุได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการระบุความรับผิดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพได้

3. ความโปร่งใส (Transparency): บัญชีสาธารณะ

Public Blockchain จะใช้บัญชีแยกประเภทแบบสาธารณะ คุณสมบัตินี้ทำให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลและประวัติธุรกรรมได้ เนื่องจาก Blockchain ถูกทำซ้ำในโหนดทั่วโลก ข้อมูลจึงพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน

เว็บไซต์อย่าง blockchain.com ให้ข้อมูลธุรกรรมแบบเต็มสำหรับ Bitcoin Blockchain ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ Genesis Block หรือบล็อก Bitcoin แรกสุด ในทำนองเดียวกัน บล็อกแรกของ Ethereum ก็ยังคงเปิดให้ทุกคนดูได้ Blockchain ของคริปโตเคอเรนซียอดนิยมส่วนใหญ่จะใช้บัญชีแยกประเภทสาธารณะที่โปร่งใส

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุก Blockchain จะโปร่งใส Private Blockchain มักจะไม่เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมต่อสาธารณะ

4. ความปลอดภัย (Security): การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล

Blockchain ใช้การเข้ารหัส (Cryptography) ในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย บันทึกธุรกรรม และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ได้รับชื่อมาจากการใช้การเข้ารหัสในเครือข่าย โดย Blockchain ใช้ Cryptography Hash ซึ่งเป็นค่าตัวอักษรและตัวเลขที่ได้มาจากข้อมูลต้นฉบับ โดยใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัส

ตัวอย่างเช่น Bitcoin ใช้การเข้ารหัสแบบ double SHA-256 ในการสร้าง Hash สำหรับอินพุต ดังที่เห็นในตัวอย่างนี้:

ในตัวอย่างนี้ “สวัสดี” หมายถึงอินพุต

การเข้ารหัสเป็นหัวใจสำคัญของการขุด Bitcoin แต่ Cryptography Hash ยังถูกใช้สำหรับที่อยู่กระเป๋าเงินและเชื่อมโยงบล็อกหนึ่งไปยังอีกบล็อกหนึ่งด้วย

เช่น เมื่อ Jack ต้องการส่งบิทคอยน์ 1 เหรียญให้ Jill ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ Jack จะใช้ที่อยู่กระเป๋าสาธารณะของเขาเป็นที่อยู่ผู้ส่ง และที่อยู่สาธารณะของ Jill เป็นที่อยู่ผู้รับ

ที่อยู่ทั้งสองบน Blockchain มาจากการเข้ารหัสคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสร้างชุดตัวอักษรและตัวเลขที่ดูเหมือนสุ่ม แต่จริงๆ แล้วไม่ได้สุ่มเลย

อินพุตเดียวกันจะให้เอาต์พุตเดียวกันเสมอ เมื่อใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่กำหนด หากอักขระเดียวของอินพุตเปลี่ยนไป Hash ที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปด้วย

Cryptographic Hash ของบล็อกจะรวมอยู่ในบล็อกถัดไป เป็นการสร้างโซ่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้น การเข้ารหัสจึงปกป้องทั้งธุรกรรมและข้อมูลที่เก็บไว้ใน Blockchain จากการเปลี่ยนแปลง

3 ประเภทหลักของเครือข่าย Blockchain


เครือข่าย Blockchain คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ให้กับ Blockchain ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือธุรกรรมที่จะรวมเข้าไปใน Blockchain และในบางกรณี สามารถเรียกใช้ smart contract บนเครือข่ายได้ โดยจะพูดถึง smart contract อย่างละเอียดในภายหลัง

โดยทั่วไป เครือข่ายเหล่านี้แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Public Blockchain, Private Blockchain และ Consortium Blockchain

เครือข่าย Public Blockchain

ตัวอย่างก่อนหน้าที่อธิบายธุรกรรม Bitcoin สะท้อนให้เห็นลักษณะสำคัญของ Public Blockchain ดังนี้

 • Public Blockchain เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ ใครก็ตามสามารถเป็นโหนด ดาวน์โหลดสำเนา Blockchain หรือทำธุรกรรมบนเครือข่ายได้
 • Public Blockchain มีความโปร่งใส Blockchain ส่วนใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนดูได้ อย่างไรก็ตาม Blockchain ที่เน้นความเป็นส่วนตัวอย่าง Monero จะปิดบังจำนวนเงินในธุรกรรมหรือข้อมูลอื่นๆ
 • Public Blockchain ส่วนใหญ่จะมีการกระจายอำนาจ คำว่ากระจายอำนาจอาจหมายถึงหลายแง่มุม ตั้งแต่จำนวนโหนดที่เป็นโฮสต์ให้กับ Blockchain ไปจนถึงจำนวนโหนดที่มีส่วนร่วมใน Consensus ไปจนถึงวิธีการตัดสินใจในการปรับปรุงเครือข่าย
 • Consensus แบบกระจายอำนาจ มักจะทำให้ Public Blockchain ช้ากว่า Private Blockchain วิธีการอย่าง Proof-of-work ของ Bitcoin นำไปสู่เวลาในการสร้างบล็อกที่นานขึ้น (ประมาณ 10 นาทีต่อบล็อกสำหรับ Bitcoin)
 • Public Blockchain ใช้ที่อยู่นามแฝง แทนที่จะใช้ชื่อจริงหรือการล็อกอิน Public Blockchain จะใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินเป็นตัวระบุของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม อาจสามารถเชื่อมโยงตัวตนจริงของคุณกับที่อยู่ Blockchain ได้โดยใช้รูปแบบหรือร่องรอยอื่นๆ
 • Public Blockchain เป็นแบบ Immutable ธุรกรรม Finality เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี Blockchain ธุรกรรมและข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างของ Public Blockchain เราสามารถดูได้จาก Blockchain สกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันดีได้ดังนี้

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Avalanche
 • Dogecoin
 • Litecoin

เครือข่าย Private Blockchain


ตามชื่อที่บ่งบอก Private Blockchain ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ ธุรกิจและองค์กรต่างๆ อาจใช้ Private Blockchain เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับความต้องการ

 • Private Blockchain จำกัดการเข้าถึง มีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูล Blockchain หรือมีส่วนร่วมในเครือข่าย
 • Private Blockchain อาจใช้วิธี Consensus แบบกรรมสิทธิ์ ต่างจาก Public Blockchain ที่ให้คุณค่ากับ Consensus แบบกระจายศูนย์ Private Blockchain อาจใช้วิธีที่ปลอดภัยน้อยกว่าแต่มีจำนวนโหนดน้อยกว่า
 • Private Blockchain เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบแบบควบคุม สิทธิ์ในการตรวจสอบจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้น
 • อาจมีการกระจายอำนาจบ้าง Private Blockchain อาจยังคงรองรับธุรกรรมแบบ P2P และโหนดแบบกระจายศูนย์
 • Private Blockchain ส่วนใหญ่เป็นแบบ Immutable ต่างจากฐานข้อมูลส่วนตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการพิมพ์ไม่กี่ครั้ง ข้อมูลบน Private Blockchain โดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ตัวอย่างของ Private Blockchain คือ Quorum ซึ่งเพิ่งถูก ConsenSys ซื้อไป เป็นเครือข่าย Private Blockchain ที่ใช้การเข้าถึงแบบต้องขออนุญาต โดยแยกมาจาก Ethereum Blockchain และรองรับ smart contract แต่ให้ความเร็วในการสร้างบล็อกมากกว่า Ethereum ถึง 10 เท่า

อีกประเภทหนึ่งของเครือข่าย Blockchain คือ Hybrid Blockchain ซึ่งเป็นโฮสต์ทั้งข้อมูลแบบส่วนตัวและสาธารณะ โดยข้อมูลสาธารณะจะเข้าถึงได้โดยทุกคน ส่วนข้อมูลส่วนตัวจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Quorum ที่กล่าวถึงข้างต้น ให้บริการทั้งธุรกรรมแบบเปิดและแบบส่วนตัว

Consortium Blockchain

Consortium Blockchain เป็นเครือข่าย Blockchain ที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดการและดำเนินการ เช่น สมาชิกในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในบริษัทเดียวกัน

กลุ่มสมาชิกจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดการ Blockchain อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 • Consortium Blockchain รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเข้าถึงอาจถูกจำกัดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัว
 • Consortium Blockchain ช่วยให้ทำธุรกรรมได้เร็ว ฐานผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า ประกอบกับกลไก Consensus ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ Consortium Blockchain เร็วกว่า Public Blockchain มาก โดยมักจะใช้ Proof of Authority ซึ่งเป็นวิธี Consensus ที่อาศัยความน่าเชื่อถือ และใช้ผู้แสดงหรือโหนดที่ถูกเลือกมาจำนวนน้อยในการตรวจสอบ
 • โหนดของ Consortium Blockchain จะปฏิบัติตามโปรโตคอลที่ตกลงกันไว้ แม้ว่าโหนดอาจถูกจัดการโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มสมาชิก แต่ทุกโหนดจะปฏิบัติตามโปรโตคอลเดียวกัน

Corda เป็น Consortium Blockchain ยอดนิยมที่เชื่อมต่อธุรกิจที่คล้ายกัน เช่น ธนาคาร, บริการทางการเงิน หรือประกันภัย หรือหน่วยธุรกิจภายในบริษัทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Chubb ใช้ระบบบัญชีแยกประเภทกระจายศูนย์ตาม Corda เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ

Blockchain Protocol และ Platform คืออะไร?


Blockchain มีคำศัพท์และความหมายเฉพาะตัว Protocol และ Platform เป็น 2 องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยี Blockchain แต่บางครั้งก็ยังสับสนกันอยู่

Blockchain Protocol: ชุดกฎและขั้นตอน

Protocol คือชุดของกฎเท่านั้น ในบริบทของ Blockchain Protocol จะกำหนดกฎว่าเครือข่าย Blockchain จะทำงานอย่างไร คิดว่ามันคือชั้นพื้นฐาน ในส่วนถัดไป จะพูดถึง Platform ซึ่งช่วยให้ชั้นที่สองและระบบนิเวศของแอพพัฒนาได้ หัวข้อทั้งสองเกี่ยวข้องกัน และอาจมีทับซ้อนกันในบางโครงการ

ในระดับที่ลงลึก Protocol จะกำหนดกฎว่า Blockchain ทำงานอย่างไร ต่อไปนี้เป็นเพียงองค์ประกอบบางส่วนของ Blockchain Protocol

 • การกำกับดูแล: Blockchain แบบกระจายศูนย์ต้องการวิธีการกำกับดูแล หรือใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงโค้ด Blockchain เมื่อไหร่ หลายโครงการใช้วิธีให้ผู้ถือโทเค็นลงคะแนนเสียงในข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง ในบางกรณี โหนดต้องเลือกระหว่างเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการลงคะแนน
 • วิธีการ Consensus: Bitcoin ใช้ Proof-of-Work เป็นวิธีการตกลงกันระหว่างโหนดเกี่ยวกับสถานะของ Blockchain Ethereum เปิดตัวด้วย Proof-of-Work แต่ตอนนี้ใช้ Proof-of-Stake (PoS) ซึ่งมีอีกหลายวิธีที่ใช้โดยโครงการอื่นๆ
 • การเข้ารหัส: ฟังก์ชัน Hash จะทำตามชุดกฎภายในอัลกอริทึม อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการอาจเลือกอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน แต่ละอันก็มีเหตุผลของตัวเอง Bitcoin ใช้ SHA-256 และใช้ผลลัพธ์จาก Hash ผ่านอัลกอริทึมอีกครั้งในหลายสถานการณ์ (double SHA-256) ส่วน Ethereum ใช้ Keccak-256
 • ขนาดบล็อก: Bitcoin ใช้ขนาดหน่วยความจำเพื่อจำกัดขนาดบล็อก ในขณะที่ Ethereum ใช้ขนาดเป้าหมายตามค่าธรรมเนียม
 • ระบบการสร้างและจัดการโทเค็น: วิธีการสร้างคริปโตเคอเรนซีใหม่ และวิธีจัดการอุปทานทั้งหมดโดย Protocol ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของกฎ

เครือข่าย Blockchain ในปัจจุบันก็คือ Protocol ในตัวเองด้วย เช่น

 • Bitcoin protocol
 • Ethereum protocol
 • Solana protocol
 • Cardano protocol
 • Monero protocol

Blockchain Platform: ระบบนิเวศสำหรับการปรับใช้

โครงการ Blockchain อาจมีเป้าหมายที่เรียบง่าย เช่น Bitcoin ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบการเงิน Peer-to-Peer อิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงการ Blockchain อาจเป็น Platform สำหรับการพัฒนาของบุคคลที่สามก็ได้

Ethereum Protocol เป็นผู้บุกเบิกด้วยการสนับสนุน smart contract ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขที่ทำงานบน Blockchain ต่อมา Blockchain อื่นๆ ก็พัฒนาการขยายขอบเขตนี้ไปอีกขั้น ด้วยการสร้าง Blockchain ที่ออกแบบมาเพื่อรัน Blockchain เฉพาะทางเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละอันก็สามารถรัน smart contract ได้ด้วย เช่น

 • Ethereum
 • Avalanche
 • Polkadot
 • Polygon

โครงการอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ ด้วยการนำเสนอวิธีปรับใช้ Blockchain แบบกำหนดเองที่ออกแบบมาเพื่อกรณีการใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรม เช่น

 • R3 Corda
 • Hyperledger
 • Ethereum
 • EOSIO
 • ConsenSys Quorum

Smart Contract คืออะไร?


Blockchain ช่วยให้มีวิธีใหม่ที่ทรงพลังในการเก็บข้อมูลและธุรกรรม แต่ smart contract เปิดโอกาสให้มีฟังก์ชันใหม่ๆ นอกเหนือจากการเก็บบันทึกธุรกรรม

Smart contract คือสวิตช์แบบมีเงื่อนไขที่สร้างด้วยภาษาโปรแกรม หากเกิดเหตุการณ์นี้ ก็ให้ทำอย่างนั้น

Ethereum เปิดตัวพร้อมรองรับ smart contract กลายเป็น Blockchain แรกที่รองรับ smart contract อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับหลายๆ แง่มุมของเทคโนโลยี Blockchain แนวคิดเรื่อง smart contract ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด smart contract ในฐานะแนวคิดมีมาตั้งแต่ยุค 1990 แล้ว

บน Public Blockchain smart contract ช่วยให้ทำธุรกรรมที่ซับซ้อนได้ สร้างโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันประเภทอื่นๆ

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง Bitcoin รองรับการส่งและรับ รวมถึงมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอื่นๆ อย่างเช่น inscription แต่ Bitcoin ถูกออกแบบมาให้เป็นเงินแบบกระจายศูนย์ ในทางกลับกัน Ethereum เป็นโฮสต์ให้กับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) แบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ตลาดซื้อขายแบบกระจายศูนย์ ไปจนถึงแพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงิน ไปจนถึงโลก metaverse แน่นอนว่า เหรียญ Ethereum (ether) ก็สามารถใช้เป็นเงินได้เหมือนกับบิทคอยน์

บน Private Blockchain smart contract อาจรวมถึงสัญญาเฉพาะอุตสาหกรรมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างเป็นจริง

ข้อดี ข้อเสียของ Blockchain


นวัตกรรมในเทคโนโลยี Blockchain สัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีที่โต้ตอบกับสินทรัพย์และข้อมูล แต่ทั้ง Blockchain และระบบแบบดั้งเดิมต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การที่อะไรเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย

ข้อดี

Blockchain มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเมื่อเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม

 • การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้: ข้อมูลบน Blockchain ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การทำเช่นนั้นจะทำให้โซ่ข้อมูลขาด แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและการลงโทษที่สร้างเข้าไปในแต่ละโปรโตคอลช่วยป้องกันความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
 • ความโปร่งใส: Public Blockchain ทำให้ข้อมูลธุรกรรมเปิดกว้างสำหรับทุกคน สิ่งนี้นำมาซึ่งประโยชน์มากมาย รวมถึงความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความโปร่งใสมักจะขยายไปถึงตัวโค้ดด้วย โดย Blockchain Protocol สาธารณะส่วนใหญ่จะเผยแพร่ Source Code ด้วย
 • การต่อต้านการเซ็นเซอร์: เครือข่าย Blockchain ใช้ที่อยู่กระเป๋าแบบนามแฝงเป็นตัวระบุ ทำให้ผู้คน(หรือแอป)สามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกเซ็นเซอร์ทางการเงิน
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้: ใครก็ตามสามารถตรวจสอบธุรกรรมใดก็ได้ และแม้กระทั่งประวัติของธุรกรรมนั้น
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ความสามารถของ Blockchain ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อสารกันเองได้ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลอย่าง Avalanche, Polygon 2.0 และ Chainlink กำลังสร้างวิธีที่ทำให้ Blockchain สื่อสารกันได้ ทำให้ทรัพย์สินหรือข้อมูลในเชนหนึ่งสามารถใช้ได้บนเชนอื่นๆ ที่เข้ากันได้

ข้อเสีย

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี Blockchain ก็มีข้อเสียบางประการเมื่อเทียบกับระบบแบบดั้งเดิม

 • ความเร็วและประสิทธิภาพ: ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่สร้างมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ สามารถทำงานได้เร็วกว่ามากโดยไม่ต้องเจอกับความหน่วงของเครือข่ายแบบกระจายศูนย์และวิธีการ Consensus ที่ช้ากว่า
 • ต้นทุนในการนำไปใช้สูงกว่า: การสร้างและดูแลรักษา Blockchain อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับการปรับแต่งโซลูชันสำเร็จรูป หรือการสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาโปรแกรมแบบดั้งเดิม
 • การแก้ไขข้อมูล: การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นวิเศษมาก จนกระทั่งมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบแบบเดิมอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ง่ายกว่า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? อธิบายแบบง่ายๆ

เทคโนโลยี Blockchain หมายถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและธุรกรรมโดยใช้ Block ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างไทม์ไลน์ Blockchain ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตั้งแต่แรก มักจะมีการทำสำเนา Blockchain กระจายไปยังโหนดนับร้อยหรือนับพันเครื่องทั่วโลก เพื่อปกป้องข้อมูลด้วยการกระจายเครือข่าย

Blockchain คืออะไร?

ไม่มี Blockchain ที่เป็นหนึ่งเดียว คำนี้อาจหมายถึง Blockchain ใดๆ เฉพาะเจาะจง เช่น Bitcoin หรือ Ethereum หรืออาจใช้เพื่ออธิบายเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยในบล็อกที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งรวมกันเป็นโซ่

ใครเป็นเจ้าของ Blockchain?

Blockchain สาธารณะส่วนใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin และ Ethereum เป็นต้น จะเป็นของชุมชนรวมกัน ชุมชนโดยรวมจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในโปรโตคอล โดยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของ Blockchain

Blockchain คืออนาคตหรือไม่?

สำหรับหลายๆ แอปพลิเคชัน Blockchain นำเสนอทางออกที่ดีที่สุด หรืออาจเป็นธรรมที่สุด ซึ่งรวมถึงด้านต่างๆ เช่น การเงิน ในสถานการณ์อื่นๆ ระบบแบบเดิมอาจยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือในกรณีที่ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

จุดประสงค์ของเทคโนโลยี Blockchain คืออะไร?

การใช้งานทั่วไปครั้งแรกของเทคโนโลยี Blockchain คือการทำธุรกรรมแบบ Peer-to-peer โดยไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน การใช้งานในภายหลังรวมถึงแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตลาดกระจายศูนย์สำหรับคริปโตเคอเรนซี่แพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงิน และเกม

อ้างอิง