BTC -3.01%
$64,718.13
ETH -3.86%
$3,424.32
SOL -7.55%
$134.29
PEPE -10.77%
$0.000010
SHIB -9.32%
$0.000017
BNB -4.39%
$580.42
DOGE -9.27%
$0.11
XRP -6.35%
$0.48
$PLAY
พรีเซลเริ่มขึ้นแล้ว

เทรดฟิวเจอร์ คริปโตอย่างไรและแนะนำ 3 กลยุทธ์การเทรด

Phakphum
| 7 min read

เทรดฟิวเจอร์ คริปโต

เทรดฟิวเจอร์ คริปโต คือการซื้อและขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีแบบล่วงหน้า เป็นเครื่องมือการเทรดที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะนักลงทุนสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเหรียญในพอร์ตของตนเอง

บทความนี้จะนำพาคุณผู้อ่านทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด Future ในเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี วิธีการเทรด ข้อดีและข้อเสีย และแนะนำ 3 เทคนิคการเทรดฟิวเจอร์ที่ดีที่สุด

เทรดฟิวเจอร์ คริปโตอย่างไร


เทรดฟิวเจอร์ คริปโต (Crypto Futures) คือเครื่องมือการเทรดที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาตกลงกันว่าจะทำการซื้อและขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีแบบล่วงหน้า แต่จะมีการกำหนดราคาการซื้อขายไว้ในสัญญาและจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำการซื้อและขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฟิวเจอร์ เพราะเป้าหมายที่สำคัญของการทำสัญญาคือ การตกลงกันว่าจะทำการซื้อและขายสินทรัพย์กันในอนาคต

เหรียญคริปโตต่างๆ

เครื่องมือการเทรดฟิวเจอร์ คริปโตสามารถใช้เครื่องมือนี้กับเหรียญได้ทุกเหรียญที่ถูกลิสต์บนกระดาน เช่น เหรียญมีม เหรียญคริปโตมาใหม่ และเหรียญคริปโตมาแรง

ทั้งนี้ เครื่องมือนี้จะมีให้บริการบนกระดานเทรดบางกระดานและผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ที่มาของการเทรด Future

เพื่อช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจถึงหลักการณ์ของการเทรดแบบ Future เราขอเล่าประวัติหรือที่มาของการเทรดรูปแบบนี้

การเทรดแบบ Future เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคเมโสโปเตเมียประมาณ 1750 ปีก่อนคริสตกาล กษัตริย์ฮัมมูราบีผู้เป็นกษัตริย์องค์ที่ 6 ของกรุงบาบิโลนได้ออกประมวลกฎหมายอนุญาตให้สามารถทำการขายสินค้าและทรัพย์สินในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ ปัจจุบันได้ในอนาคต โดยสัญญาจะต้องถูกทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสักขีพยาน

จากการออกประมวลกฎหมายนี้สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ 2 ผลลัพธ์คือ

 • ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคา

เช่น นาย A ตกลงว่าจะซื้อข้าวสาลีจากนาย B ในราคา 80 บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีการชำระเงินและส่งมอบสินค้าในอีก 30 วันข้างหน้า

ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานั้น ราคาข้าวสาลีคือ 100 บาท ทำให้นาย A ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้ เพราะราคา ณ ปัจจุบันสูงกว่าราคาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

 • ผู้ซื้อหรือผู้ขายขาดทุนจากส่วนต่างของราคา

เช่น นาย A ตกลงว่าจะซื้อข้าวโพดจากนาย B ในราคา 80 บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีการชำระเงินและส่งมอบสินค้าในอีก 30 วันข้างหน้า

ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานั้น ราคาข้าวโพดคือ 60 บาท ทำให้นาย A เสียผลประโยชน์จากสิ่งนี้ เพราะราคา ณ ปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

การเทรดในประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดสินทรัพย์ในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถทำสัญญาว่าจะซื้อและขายสินทรัพย์ในอนาคตด้วยการตกลงราคากันก่อนล่วงหน้า ซึ่งแน่นอนว่ามีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์จากการเทรดรูปแบบนี้

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดฟิวเจอร์ คริปโต


การเล่น Future เป็นเทคนิคการเทรดแบบขั้นสูงที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่นักลงทุนทุกคนควรทราบและนำไปพิจารณา ดังนี้

ข้อดี:

 • นักลงทุนสามารถทำเงินจากการเก็งกำไรของราคาเหรียญ
 • สามารถนำไปใช้กับเครื่องมืออื่นที่จะช่วยเพิ่มกำไรมากขึ้นได้
 • สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีในอนาคต เช่น อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

ข้อด้อย:

 • ไม่สามารถนำไปใช้กับเหรียญบางประเภท เช่น เหรียญพรีเซล
 • ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพราะผู้ให้บริการมักจะกำหนดเงื่อนไขว่าสัญญาฟิวเจอร์จะต้องมีค่า Leverage ตั้งแต่ 1:10 เป็นต้นไป
 • เป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงมากและเงินลงทุนอาจสูญทั้งหมดหากทิศทางของราคาได้สวนทางกับที่นักลงทุนได้คาดการณ์เอาไว้

วิธีการเทรดฟิวเจอร์ คริปโต


การเทรดฟิวเจอร์ คริปโตสามารถทำได้ 2 คำสั่ง ได้แก่

 • Long Position

นักลงทุนผู้มีสถานะเป็น ‘ผู้ซื้อ’ ในสัญญา

 • Short Position

นักลงทุนผู้มีสถานะเป็น ‘ผู้ขาย’ ในสัญญา

ยกตัวอย่างเช่น:

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024

 • นาย A เปิดคำสั่งซื้อเหรียญ Bitcoin ล่วงหน้า ทำให้นาย A มีสถานะเป็น Long Position
 • นาย B เปิดคำสั่งขายเหรียญ Bitcoin ล่วงหน้า ทำให้นาย B มีสถานะเป็น Short Position

โดยในสัญญาของฟิวเจอร์ได้มีการระบุ ‘เหรียญ’ ‘จำนวนเหรียญ’ ‘ราคาที่ตกลงจะซื้อและขาย’ และ ‘วันที่สัญญาครบกำหนด’

เมื่อถึงวันที่สัญญาครบกำหนด เช่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2024 นาย A และนาย B ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้คือทำการซื้อและขายเหรียญและคำสั่งซื้อคือเสร็จสมบูรณ์

ใครได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้?

ผู้ที่ได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาคือผู้ได้รับประโยชน์จากสัญญาการซื้อขายล่วงหน้านี้

แนะนำ 3 กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์ คริปโตที่ดีที่สุด


การเทรดแบบฟิวเจอร์ในคริปโทเคอร์เรนซีมีหลักการณ์และวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่าย ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการทำเงินจากเครื่องมือนี้ นักลงทุนควรเปิดคำสั่งซื้อและขายอย่างมีกลยุทธ์ ดังนี้

 • เลือกเหรียญหลัก

นักลงทุนควรเลือกที่จะซื้อเหรียญคริปโตที่เป็นเหรียญหลักหรือถือเหรียญคริปโตที่เป็นเหรียญหลักไว้ในพอร์ต เพราะเหรียญหลักจะเป็นเหรียญที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและมีปริมาณการซื้อและขายจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเราขอแนะนำ Bitcoin, Ethereum และ Ribble ว่าเป็นเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดแบบฟิวเจอร์

 • ตรวจสอบสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

นักลงทุนควรตรวจสอบว่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอยู่ในสถานการณ์ใดระหว่างตลาดหมีหรือตลาดกระทิง เหรียญที่นักลงทุนต้องการซื้อหรือขายว่าเป็นเหรียญที่มีความต้องการสูงหรือมีปริมาณการซื้อและขายจำนวนมากในแต่ละวันหรือไม่ และราคาเหรียญ ณ ช่วงเวลานั้นถูกหรือแพงเกินไปหรือเปล่า

 • วางแผนการเทรดอย่างชัดเจน

นักลงทุนควรมีการเตรียมการและการวางแผนสำหรับการเทรดอย่างชัดเจน เช่น จุดเข้าซื้อและจุดต้องขายเพื่อการ Stop Loss เพราะตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูงมากและการขึ้นและลงของราคาเหรียญส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถคาดการณ์และหาเหตุผลมารองรับไม่ได้

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ‘ความรู้’ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบด้านและมีความเข้าใจว่าการลงทุนมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง!

บทสรุป


การเทรดฟิวเจอร์ คริปโตคือการเปิดคำสั่งซื้อและขายแบบล่วงหน้า โดยผู้เปิดคำสั่งซื้อคือผู้ที่มีสถานะเป็น Long Position และผู้เปิดคำสั่งขายคือผู้ที่มีสถานะเป็น Short Position ซึ่งในสัญญาการซื้อและขายแบบฟิวเจอร์จำมีการระบุรายละเอียดที่สำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ ‘เหรียญ’ ‘จำนวนเหรียญ’ ‘ราคาที่ตกลงจะซื้อและขาย’ และ ‘วันที่สัญญาครบกำหนด’

นักลงทุนที่ได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเทรดรูปแบบนี้