Wrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin
WBTC

Wrapped Bitcoin

มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ 24h อุปทานหมุนเวียน อุปทานสูงสุด
$9,783,862,329 $13866923200 155384.00000000 WBTC 155384.00000000 WBTC